Galaxy TabQ หรืออีกชื่อหนึ่งที่ถูกเรียกในแถบโซนอเมริการเหนือก็คือ Galaxy W เดิมทีมันเป็นแท็บเล็ตสำหรับสั่งงานด้วยเสียงที่มีขนาดหน้าจอ 7 นิ้ว ซึ่งเคยเปิดตัวไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา