วันนี้ DroidSir.net มีโปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูลไฟล์ที่ถูกลบไปกลับมาคืนได้ ที่สำคัญโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรี ดาวน์โหลดฟรี หรือถ้าใครอยากซื้อก็ไม่แพง ราคาประมาณ 25 usd(ณ วันที่เขียนบทความ) โปรแกรมกู้ข้อมูลนี้ชื่อว่า Recova เจ้าของเดียวกันกับผู้พัฒนาโปรแกรม CCleaner โปรแกรมสำหรับทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวโปรแกรมกู้ข้อมูล Recova ทำงานบนระบบปฏบัติการ Windows น่ะครับ ใครที่ใช้แพลทฟอร์มอื่นก็อดไปตามระเบียบ