จากการประกาศเกี่ยวกับข่าวของ Android รุ่นต่อไป หรือในนามของ Android 5.0 Lollipop ซึ่งเปลี่ยนจากระบบรันไทม์ Dalvik เก่า ไปใช้ Android Runtime หรือ ART