วันนี้ DroidSir.net มีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้ง flash player ลงในมือถือแอนดรอยด์มาฝาก หลายครั้งที่เวลาที่เราใช้งานมือถือแอนดรอยด์เข้าใช้งานเว็บไซต์ แต่มีปัญหากับบางเว็บไซต์ที่ต้องใช้งาน flash player ในการใช้งาน ซึ่งถ้าใครที่ใช้แอนดรอยด์ตั้งแต่เวอร์ชั่น 4.0 ขึ้นไป ตัวโปรแกรม flash player จะถูกถอดออกไปจากระบบแอนดรอยด์ ทำให้มือถือแอนดรอยด์ไม่รองรับการใช้งาน flash player