โปรแกรมสแกนไวรัสถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้มีไวรัสหลากหลายรูปแบบที่มุ่งหวังจะทำร้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกโปรแกรมสแกนไวรัส วันนี้ผู้เขียนขอนำเสนอ “10โปรแกรมสแกนไวรัสฟรี ขวัญใจมหาชน” ให้ได้อ่านกันครับ