IMEI (อีมี่) หรือ International Mobile Equipment Identity ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่าย ๆ นั้นก็คือ เลขประจำตัวของเครื่องโทรศัพท์มือถือแต่ละเครื่องนั้นเอง (เหมือนบัตรประจำตัวประชาชน) แต่ละเครื่องจะมีหมายเลขอีมี่ที่แตกต่างกัน มีไว้เพื่อบ่งบอกถึงความมีอยู่ของมือถือนั้น ๆ ใช้ในการแจ้งไปยังผู้ให้บริการคือข่ายเพื่อการติดตามเมื่อโทรศัพท์มือถือของคุณนั้นถูกขโมยหรือหายไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ IMEI บอกอะไรเราได้บ้าง ?