บางครั้ง เราก็เผลอลบข้อความ SMS ออกจากระบบโดยไม่ได้ตั้งใจ หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น ลองทำตามขั้นตอนนี้ดู ก่อนที่จะเริ่มการกู้ SMS ที่ถูกลบนั้น หลังจากที่เรากดลบ SMS แล้วให้รีบดำเนินการทันที เพื่อป้องกันระบบเขียนทับหน่วยความจำที่เคยเก็บข้อมูล SMS เหล่านั้นไว้ จากนั้นเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือดังนี้ครับ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับ)